Systemy wspomagania podejmowania decyzji w ochronie roślin

Nazwa: Internetowy system sygnalizacji agrofagów
Podmiot prowadzający: Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Opis: System obejmuje cały kraj i zawiera wykaz upraw ważnych gospodarczo na danym terenie oraz listę agrofagów, które mogą wywołać znaczące szkody gospodarcze. W oparciu o prowadzone obserwacje na wybranych losowo plantacjach odnotowywane jest występowanie organizmów szkodliwych dla roślin oraz rejestrowany jest poziom uszkodzeń wywołanych przez choroby, szkodniki i chwasty występujące w tych uprawach. Dane te pozwalają na podanie orientacyjnej daty wystąpienia agrofaga i sposobów jego zwalczania.
 
Nazwa: Sygnalizacja agrofagów
Podmiot prowadzający: Instytut Ochrony Roślin – PIB
 Opis: System zawiera wyniki monitorowania w wybranych lokalizacjach poszczególnych stadiów rozwojowych agrofagów dla potrzeb prognozowania krótkoterminowego i jest uzupełnieniem sygnalizacji agrofagów prowadzonej przez PIORiN. Jeśli w danym przypadku zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości system wskazuje na konieczność wykonania zabiegu.
Ponadto system zawiera część edukacyjną, dzięki której można kontrolować plantacje i podejmować decyzje o optymalnym terminie zabiegu. Dla każdego agrofaga podano podstawowe informacje o jego morfologii, biologii oraz metodach prowadzenia obserwacji polowych, a także wartości progu ekonomicznej szkodliwości.
 
Nazwa: Monitoring zarazy ziemniaka
Podmiot prowadzający: Instytut Ochrony Roślin – PIB
 Opis: Kluczowymi elementami systemu są trzy aplikacje internetowe.
Pierwsza służy do sygnalizowania terminu wykonania pierwszego zabiegu przeciwko zarazie ziemniaka w oparciu o dane meteorologiczne przekazywane ze stacji meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z terenu całej Polski.
Druga służy do sygnalizowania terminu wykonania pierwszego zabiegu przeciwko zarazie ziemniaka w oparciu o dane meteorologiczne przekazywane z polowych stacji meteorologicznych rozmieszczonych w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim i podkarpackim. Na podstawie wyników pomiarów temperatury. wilgotności względnej powietrza oraz opadów deszczu, sygnalizowany jest termin wykonania pierwszego zabiegu przeciwko zarazie ziemniaka.
Trzecia aplikacja służy upowszechnianiu informacji o wynikach monitoringu plantacji ziemniaka z terenu całego kraju. Wyniki monitoringu zarazy ziemniaka bezpośrednio po ich wprowadzeniu do systemu są prezentowane w formie graficznej i tabelarycznej.
Wyniki obserwacji polowych są wprowadzane do systemu raz w tygodniu przez przeszkolonych do realizacji tego zadania pracowników reprezentujących instytucje naukowe (COBORU. IOR-PIB) oraz ośrodki doradztwa rolniczego.

Nazwa: Monitoring rdzy brunatnej zbóż
Podmiot prowadzający: Instytut Ochrony Roślin – PIB
Opis: System umożliwia prezentację rozwoju rdzy brunatnej pszenicy oraz rdzy brunatnej żyta na wybranych plantacjach pszenicy, pszenżyta i żyta. Kluczowym elementem systemu jest aplikacja opracowana z wykorzystaniem systemu CMS (Content Management System), która umożliwia graficzną i tabelaryczną prezentację informacji bezpośrednio po ich wprowadzeniu. Wyniki obserwacji polowych są wprowadzane do systemu raz w tygodniu przez przeszkolonych do realizacji tego zadania pracowników COBORU i IOR – PIB.
 
Nazwa: PDO Rekomendacja odmian
Podmiot prowadzający: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Opis: System wspomagania decyzji przy doborze odmian do uprawy zawierający:
– Informacje dotyczące funkcjonowania programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
– Listy odmian zalecanych do uprawy w ramach poszczególnych gatunków i na obszarze poszczególnych województw,
– Publikacje wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (w wersji elektronicznej),
– Aplikację ‘Porównanie odmian pod względem wybranych cech’ – pomocną przy dokonywaniu wyboru odmiany do uprawy,
– Aplikację ‘Charakterystyka odmian’ – umożliwiającą wyświetlenie charakterystyki wartości gospodarczej danej odmiany oraz informacji o jej wpisaniu do krajowego rejestru oraz danych dotyczących hodowcy, pełnomocnika i zachowującego odmianę,
– Wyniki doświadczeń z odmianami roślin ogrodniczych prowadzone przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych poza programem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.
 
Nazwa: Integrowana uprawa pomidora pod osłonami
Podmiot prowadzający: Instytut Ogrodnictwa
Opis: System jest drzewem decyzyjnym, które krok po kroku wspomaga producentów w podejmowaniu decyzji dotyczących integrowanej produkcji pomidorów pod osłonami.
Program ten umożliwia określenie:
– przyczyn obserwowanych zaburzeń we wzroście i rozwoju roślin powodowanych przez nieinfekcyjne czynniki sprawcze,
– przyczyn uszkodzeń roślin powodowanych przez choroby pochodzenia grzybowego, bakteryjnego i wirusowego,
– przyczyn uszkodzeń roślin powodowanych przez szkodniki.

bieżące informacje znajdują się w sekcji MONITORING

 

 

Najnowsze wpisy